Forgot password?
login to RetroAchievements:
User: 
Pass: 

[Developer - Nintendo R&D1] (Hubs)

Developer:Nintendo Research & Development 1
First released:Before 1972 (Founded)

120 points (249)
268 points (911)
127 points (1394)
135 points (430)
245 points (730)
330 points (840)
255 points (1197)
320 points (1800)
500 points (3683)
573 points (2494)
95 points (303)
350 points (1288)
366 points (2524)
516 points (3796)
440 points (1984)
340 points (2801)
255 points (585)
280 points (607)
236 points (10897)
353 points (1008)
732 points (5384)
227 points (436)
660 points (9913)
410 points (3257)
131 points (283)
368 points (2201)
302 points (677)
487 points (1940)
370 points (977)
177 points (546)
520 points (3610)
470 points (3063)
185 points (716)
475 points (6939)
850 points (2914)
506 points (8409)
379 points (983)
325 points (451)
166 points (435)
205 points (862)
470 points (1569)
365 points (1848)
505 points (6623)
380 points (1199)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)
0 points (0)