Alien Crush (PC Engine)

Activate the skull stopper on the bottom screen
I Need Your Skulls (10) (12)
Activate the skull stopper on the bottom screen

Created by televandalist on: 24 Nov, 2019 05:50
Last modified: 24 Nov, 2019 06:55

Won by 852 of 1605 possible players (53%)


Recent comment(s):
24 Nov 2019 05:50
televandalist uploaded this achievement.
24 Nov 2019 06:46
televandalist edited this achievement.
24 Nov 2019 06:55
televandalist promoted this achievement to the Core set.

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
PursiyMe7SevenHardcore30 Nov, 2022 09:53
GodRugal30 Nov, 2022 05:26
CrazyGains30 Nov, 2022 02:52
lateralusjambi30 Nov, 2022 00:49
Kezins29 Nov, 2022 01:28
ArchangelDXHardcore28 Nov, 2022 02:25
froogle27 Nov, 2022 21:54
dumbFKNidiotHardcore27 Nov, 2022 04:46
CABBAGESHardcore26 Nov, 2022 18:55
SixtyXCelph26 Nov, 2022 17:19
BMiok67Hardcore23 Nov, 2022 20:15
niceguysmallballsHardcore22 Nov, 2022 23:02
Brainfreezebob21 Nov, 2022 06:26
maxxum55519 Nov, 2022 14:19
Dal420Hardcore18 Nov, 2022 15:37
maikodoglasHardcore18 Nov, 2022 00:34
megapenguinx17 Nov, 2022 22:32
frogbaseball12Hardcore17 Nov, 2022 01:35
JoshFialkov15 Nov, 2022 04:22
NoroimatsuHardcore14 Nov, 2022 21:37
BattleDamagedHardcore13 Nov, 2022 22:44
Lilpaulo3232Hardcore13 Nov, 2022 21:48
AzalShekil13 Nov, 2022 16:29
Vagabondtoaster13 Nov, 2022 08:29
retrodude42Hardcore12 Nov, 2022 02:46
GoldenYearsHardcore10 Nov, 2022 02:31
ScottyonWheelsHardcore09 Nov, 2022 13:22
SpinZ209908 Nov, 2022 17:15
wireydave08 Nov, 2022 13:21
AlxBlxHardcore07 Nov, 2022 03:26
princentviceHardcore05 Nov, 2022 04:33
MortalKlarkbat05 Nov, 2022 02:15
Cignus87Hardcore04 Nov, 2022 22:16
SLOpilderz04 Nov, 2022 21:48
Terminus106604 Nov, 2022 17:32
PeachesOnVenus04 Nov, 2022 00:42
crackthewepHardcore03 Nov, 2022 14:33
Pikaverse02 Nov, 2022 06:06
tudsworthHardcore31 Oct, 2022 17:03
Deathspank73Hardcore30 Oct, 2022 19:38
kdrudyHardcore30 Oct, 2022 00:48
MajorDink25 Oct, 2022 03:39
funnyjboyHardcore24 Oct, 2022 13:37
xxKupoPupxxHardcore23 Oct, 2022 05:50
SpanswickHardcore22 Oct, 2022 21:54
Frostvael22 Oct, 2022 16:37
Futsie22 Oct, 2022 13:51
mudrikHardcore21 Oct, 2022 20:59
Kingcrawdad20 Oct, 2022 05:13
Stin8720 Oct, 2022 03:13

Leaderboards

High Score Overall (Fast Mode)
Sarconius Sarconius400371100
High Score Overall (Slow Mode)
Sefler Sefler40010500
High Score with First Ball (Fast Mode)
Sarconius Sarconius37171600
High Score with First Ball (Slow Mode)
alcoatjez alcoatjez15601600