Alien Crush (PC Engine)

Reach 1 million points
Millionaire (5) (5)
Reach 1 million points

Created by televandalist on: 24 Nov, 2019 05:49
Last modified: 02 Dec, 2019 06:38

Won by 1069 of 1605 possible players (67%)


Recent comment(s):
24 Nov 2019 05:49
televandalist uploaded this achievement.
24 Nov 2019 06:55
televandalist promoted this achievement to the Core set.
2 Dec 2019 06:38
televandalist edited this achievement.

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
PursiyMe7SevenHardcore30 Nov, 2022 07:12
GodRugal30 Nov, 2022 05:25
CrazyGains30 Nov, 2022 02:51
lateralusjambi30 Nov, 2022 00:48
GwenocideHardcore29 Nov, 2022 22:05
Kezins29 Nov, 2022 01:22
ArchangelDXHardcore28 Nov, 2022 02:11
froogle27 Nov, 2022 21:51
groMorHardcore26 Nov, 2022 22:33
Uboa29026 Nov, 2022 19:10
CABBAGESHardcore26 Nov, 2022 18:55
qbertaddictHardcore26 Nov, 2022 18:29
SixtyXCelph26 Nov, 2022 17:21
BMiok67Hardcore23 Nov, 2022 20:16
DjkingsyzeHardcore21 Nov, 2022 23:56
Brainfreezebob21 Nov, 2022 06:25
Tiff71Hardcore20 Nov, 2022 13:36
maxxum55519 Nov, 2022 14:18
Dal420Hardcore18 Nov, 2022 15:19
frogbaseball12Hardcore17 Nov, 2022 01:35
JoshFialkov15 Nov, 2022 04:22
NoroimatsuHardcore14 Nov, 2022 21:28
BattleDamagedHardcore13 Nov, 2022 22:44
Lilpaulo3232Hardcore13 Nov, 2022 21:46
locobaton53Hardcore13 Nov, 2022 17:16
AzalShekil13 Nov, 2022 16:26
retrodude42Hardcore12 Nov, 2022 02:41
WhaleRunHardcore11 Nov, 2022 15:39
dumbFKNidiotHardcore11 Nov, 2022 04:00
PoopyMcBumBum11 Nov, 2022 00:52
GoldenYearsHardcore10 Nov, 2022 02:30
ScottyonWheelsHardcore09 Nov, 2022 13:22
TurboLentoHardcore08 Nov, 2022 19:43
SpinZ209908 Nov, 2022 17:15
wireydave08 Nov, 2022 13:21
AlxBlxHardcore07 Nov, 2022 03:22
princentviceHardcore05 Nov, 2022 04:32
MortalKlarkbat05 Nov, 2022 02:12
spacewizard851705 Nov, 2022 01:46
Cignus87Hardcore04 Nov, 2022 22:00
SLOpilderz04 Nov, 2022 21:48
Terminus106604 Nov, 2022 17:28
EnagoniusHardcore04 Nov, 2022 01:32
PeachesOnVenus04 Nov, 2022 00:41
MinibitsHardcore03 Nov, 2022 23:45
crackthewepHardcore03 Nov, 2022 13:42
Pikaverse02 Nov, 2022 06:05
tudsworthHardcore31 Oct, 2022 17:00
Deathspank73Hardcore30 Oct, 2022 19:38
kdrudyHardcore30 Oct, 2022 00:48

Leaderboards

High Score Overall (Fast Mode)
Sarconius Sarconius400371100
High Score Overall (Slow Mode)
Sefler Sefler40010500
High Score with First Ball (Fast Mode)
Sarconius Sarconius37171600
High Score with First Ball (Slow Mode)
alcoatjez alcoatjez15601600