Legend of Zelda, The: The Minish Cap (Game Boy Advance)

Obtain the Graveyard Key and use it
Graveyard (5) (8)
Obtain the Graveyard Key and use it

Created by Brian on: 04 Aug, 2013 08:01
Last modified: 30 Jan, 2021 14:30

Won by 2157 of 6539 possible players (33%)


Recent comment(s):
4 Aug 2019 21:04
Hotscrock edited this achievement.
28 Jun 2020 23:31
AlmightyXor edited this achievement.
30 Jan 2021 14:30
DanielARP edited this achievement.

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
DigifiendHardcore01 Dec, 2022 10:37
Falerian30 Nov, 2022 19:09
Cooldood26930 Nov, 2022 13:08
MikazukiRayHardcore29 Nov, 2022 14:23
razzy2029 Nov, 2022 02:50
thesmashmatt28 Nov, 2022 23:21
sjsmHardcore28 Nov, 2022 13:53
victorlemes89Hardcore27 Nov, 2022 16:57
fantomHardcore27 Nov, 2022 15:11
XinnHardcore27 Nov, 2022 13:39
wolfman200027 Nov, 2022 03:22
ohult1226 Nov, 2022 21:19
nobunnyHardcore26 Nov, 2022 09:50
Waronen23 Nov, 2022 20:43
mcweinert23 Nov, 2022 05:35
buttlet23723 Nov, 2022 04:02
AlexNinja19 Nov, 2022 11:39
Dain8718 Nov, 2022 21:18
TiagoxxxHardcore17 Nov, 2022 17:50
Ckracker16 Nov, 2022 23:33
DrunkenGator16 Nov, 2022 16:59
llabruf16 Nov, 2022 05:29
watermelanie16 Nov, 2022 01:56
biezelHardcore15 Nov, 2022 17:29
LilyTheFox15 Nov, 2022 05:21
ZeroDozer15 Nov, 2022 01:58
KaiiSukii14 Nov, 2022 10:42
timotaoblue13 Nov, 2022 23:46
SuddenDesign12 Nov, 2022 00:58
CedricBale11 Nov, 2022 21:04
vurdylak11 Nov, 2022 12:37
borgealrescateHardcore11 Nov, 2022 11:19
gaminggoron10 Nov, 2022 21:04
Gerawrdo10 Nov, 2022 15:56
DrJ1260Hardcore09 Nov, 2022 23:36
User280887Hardcore08 Nov, 2022 18:21
clintlandon08 Nov, 2022 15:16
OrangeJuiceHardcore08 Nov, 2022 02:37
davgo82507 Nov, 2022 19:30
Elolawyn07 Nov, 2022 13:02
goodpocky07 Nov, 2022 01:31
TimeDilemma07 Nov, 2022 00:01
DustinRomero1268Hardcore06 Nov, 2022 16:37
kevinandersson06 Nov, 2022 08:40
xESFxTankerHardcore05 Nov, 2022 04:06
pepperchinoHardcore05 Nov, 2022 04:05
LeifBrandHardcore04 Nov, 2022 02:36
NTD9903 Nov, 2022 13:53
superbob9400003 Nov, 2022 07:16
Rickroll1000003 Nov, 2022 04:09

Leaderboards

No leaderboards found: why not suggest some for this game?