ActRaiser (SNES)

Reach a total of 10000 points
Score Master (5) (5)
Reach a total of 10000 points

Created by Scott on: 01 Aug, 2013 16:57
Last modified: 01 Aug, 2013 16:57

Won by 2219 of 3079 possible players (72%)


http://www.twitch.tv/retroachievementsorg/c/2674100
No comments

Recent Unlocks

UserModeUnlocked
DarkspiritHardcore25 Nov, 2022 21:25
RAFAC224 Nov, 2022 18:31
ShirinpittHardcore24 Nov, 2022 14:56
coverslide24 Nov, 2022 13:10
mappymanHardcore22 Nov, 2022 22:24
ZaradurHardcore22 Nov, 2022 17:20
mcbenficaHardcore22 Nov, 2022 06:59
mjgrady22 Nov, 2022 02:24
hyper11121 Nov, 2022 01:07
Ark4deeHardcore20 Nov, 2022 03:13
xXExTaLoNeXxHardcore19 Nov, 2022 22:17
Kebaby19 Nov, 2022 14:25
Mlem19 Nov, 2022 09:16
GhettowarioHardcore18 Nov, 2022 12:04
omoshiroi18 Nov, 2022 00:35
wrathfulmonkey17 Nov, 2022 21:44
Kusanagi2k5Hardcore16 Nov, 2022 04:26
koolk15 Nov, 2022 13:52
BudCaveTVHardcore14 Nov, 2022 14:43
PapaChapaiHardcore14 Nov, 2022 03:28
FurryMcMemes13 Nov, 2022 11:03
RandomHero62313 Nov, 2022 08:31
Wolverstein13 Nov, 2022 04:45
cicadahumanHardcore12 Nov, 2022 10:53
JazerusHardcore10 Nov, 2022 05:04
PAF101Hardcore09 Nov, 2022 14:55
HraaigHardcore09 Nov, 2022 14:22
Z00M08 Nov, 2022 13:32
ASmallVictoryHardcore07 Nov, 2022 07:05
maikodoglasHardcore07 Nov, 2022 00:33
SwhiG06 Nov, 2022 01:49
quantarusHardcore05 Nov, 2022 04:39
wizardmaster05 Nov, 2022 04:26
G3Z0RA04 Nov, 2022 22:42
KillswitchScarHardcore04 Nov, 2022 13:32
Cignus87Hardcore04 Nov, 2022 01:43
Soboram01 Nov, 2022 03:46
Latinoturner01 Nov, 2022 02:13
aug630 Oct, 2022 17:43
StrifeYamatoHardcore29 Oct, 2022 22:08
Hurstman29 Oct, 2022 11:27
worf77bb37Hardcore27 Oct, 2022 21:31
EdvodkaHardcore27 Oct, 2022 19:04
UltimateZX99Hardcore27 Oct, 2022 11:09
automidnightHardcore24 Oct, 2022 12:13
Outli3r24 Oct, 2022 01:59
PhoenixOfGrunvaleHardcore23 Oct, 2022 21:18
piratepizzaHardcore23 Oct, 2022 00:53
slym21 Oct, 2022 23:58
Kevinsyel21 Oct, 2022 21:03

Leaderboards

Highest Score in Fillmore (Normal)
VictorSena VictorSena199980
Highest Score in Bloodpool (Normal)
Impact009 Impact009199980
Highest Score in Kasandora (Normal)
Pikangs Pikangs199980
Highest Score in Aitos (Normal)
angelusmortalis angelusmortalis068400
Highest Score in Marahna (Normal)
ramosgamer81 ramosgamer81199980
Highest Score in Fillmore (Normal)
ramosgamer81 ramosgamer81199980
Population of the World (Normal)
SirVG SirVG4652
Highest Score on Professional! Mode
zato zato099990